Amedeo Cencini

O autorze:

kanosjanin, pedagog i psychoterapeuta, kierownik duchowy, znany i ceniony w Europie włoski formator.

Studia pedagogiczne odbył w Papieskim Uniwersytecie Selezjańskim w Rzymie. Tam też obecnie wykłada. Doktorat z psychologii obronił w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Jest autorem licznych publikacji z zakresu psychologii religii oraz formacji powołaniowej. Od 2003 współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. W ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego organizuje weekendowe sesje z rozważaniami. Prowadzi również zajęcia w ramach Szkoły Formatorek Zakonnych.

Jedna z sesji dotycząca towarzyszenia w rozeznawaniu powołania została spisana i wydana w formie książkowej. Publikacja nosi tytuł “Od wychowania do formacji” (2007). Ks. Cencini proponuje perspektywę wychowania i formacji, której priorytetem musi być właściwie ukierunkowane dojrzewanie osoby formowanej i uchronienie jej od dojrzewania pozornego. Kanosjanin jednocześnie podkreśla, że jedynym prawdziwym pedagogiem i formatorem jest sam Bóg.

Wśród jego najważniejszych książek znajdują się również: “Odnaleźć tajemnicę. Formacja do wyboru powołania” (2001), “Jak ogień, który pali. Osoba konsekrowana otwarta na dar Ducha Świętego” (2007) oraz “Bóg dzisiejszej młodzieży” (2009).Książki w naszej ofercie, których autorem jest Amedeo Cencini:
Kiedy ciało jest słabe. Rozpoznanie powołania wobec niedojrzałości i patologii rozwoju afektywno-seksualnego Kiedy ciało jest słabe. Rozpoznanie powołania wobec niedojrzałości i patologii rozwoju afektywno-seksualnego
Amedeo Cencini
Książka prezentuje kilka elementów użytecznych do dokonania rozeznania powołania, proponując konkretnie kryteria pomocne w weryfikacji autentyczności rozwoju na drodze dojrzewania afektywnego i zdiagnozowaniu jej przeciwieństwa w tych, którzy chcą wstąpić do instytucji formacyjnych, czyli kryteria pierwszego rozeznania...
Nasza cena:
15.75 15.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Bóg powołuje, ja wybieram Bóg powołuje, ja wybieram
Amedeo Cencini
Jesteśmy cywilizacją wytwarzającą zbyt wiele brudów - i nie wiemy, jak się ich pozbyć. Mówimy zbyt wiele rzeczy pustych i banalnych - i nie umiemy rozpoznać, co jest prawdą....
Nasza cena:
17.74 17.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Prawda życia. Formacja ciągła umysłu wierzącego Prawda życia. Formacja ciągła umysłu wierzącego
O. Amedeo Cencini
Niniejszy tekst opowiada o egzystencji kapłana i osoby konsekrowanej jako ciągłym poszukiwaniu prawdy, zapoczątkowanym pewnego dnia po usłyszeniu obietnicy Mistrza: "Prawda was wyzwoli!"....
Nasza cena:
51.45 51.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej
Amedeo Cencini
Autor w sposób analityczny przedstawia modele formacyjne, mające ukształtować w pełni wierzącego człowieka. Szczególną uwagę zwraca na wychodzenie naprzeciw problemom osób duchownych, na zagrożenia płynące ze świata, nie zapominając przy tym o konieczności indywidualnego ich rozwiązania...
Nasza cena:
37.00 36.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Integracja wspólnoty zakonnej a wybór dobra i zła Integracja wspólnoty zakonnej a wybór dobra i zła
Amedeo Cencini
W każdym z nas spotykają się i walczą nieustannie dobro i zło, święty i grzesznik. Nie jest łatwo uporządkować tę wewnętrzną dialektykę, zwłaszcza gdy żyje się razem. Trzeba to jednak uczynić, jeśli relacja ma być prawdziwa...
Nasza cena:
28.88 28.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Synowskie uczucia. Droga formacyjna w życiu konsekrowanym Synowskie uczucia. Droga formacyjna w życiu konsekrowanym
Amedeo Cencini
Formacja jest przede wszystkim służbą, którą proponuje się komuś, kto odkrywa w sobie projekt pochodzący z wysoka, dotyczący nie tylko jego samego, ale obejmujący również innych. Formacja jest też tajemnicą, dziełem, poprzez które Ojciec w mocy Ducha kształtuje tych, których nazywa obrazem Syna...
Nasza cena:
32.55 32.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Życie w rytmie słowa Życie w rytmie słowa
Amedeo Cencini
Niniejsza książka proponuje metodę życia w świetle Słowa polegającą na tym, by pozwolić temu Słowu nadawać rytm naszej egzystencji...
Nasza cena:
18.00 17.99 zł
Wysyłamy w: 3-4 dni
Dodaj do koszyka
Od relacji do uczestnictwa Od relacji do uczestnictwa
Amedeo Cencini
Tym razem Cencini zwraca uwagę na zmierzch życia konsekrowanego, który ma miejsce w Europie. W Polsce w 2007 roku zmalała liczba powołań w zakonach żeńskich aż o ok. 30% (za: wiara.pl). Treści zawarte w tej książce mogą się przyczynić do tego, aby godzina zmierzchu nie stała się godziną nostalgii i zmęczenia, rozrachunku i zakończenia działalności...
Nasza cena:
27.56 27.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Najmniejsze ze wszystkich ziaren. Pedagogia towarzyszenia powołaniowego Najmniejsze ze wszystkich ziaren. Pedagogia towarzyszenia powołaniowego
Amedeo Cencini
W niniejszej książce Autor rozwija refleksję zaproponowaną na zjeździe powołaniowym w styczniu 2007 roku, któremu przyświecało hasło: „Jaki kapłan dla wspólnoty chrześcijańskiej w posłudze wszystkim rodzajom powołania?”....
Nasza cena:
20.89 19.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Żyć w pojednaniu. Aspekty psychologiczne Żyć w pojednaniu. Aspekty psychologiczne
Amedeo Cencini
Książka wprowadza w tematykę pojednania człowieka z samym sobą, z otoczeniem, z Bogiem...
Nasza cena:
28.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Radość Boga Radość Boga
Amedeo Cencini
"Prawdopodobnie Bóg nie istnieje, więc przestań się martwić i ciesz się życiem" (R. Dawkins) - jest to stare przekonanie, zgodnie z którym radość i wiara w Boga nie mogą ze sobą współistnieć; jest tylko albo jedno, albo drugie...
Nasza cena:
25.90 25.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Misja albo dymisja Misja albo dymisja
Amedeo Cencini
Albo jest się misjonarzem, albo kimś zdymisjonowanym. Nie ma drogi ucieczki ani pośredniego rozwiązania...
Nasza cena:
15.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Przewodnik po rekolekcjach lectio divina. Zeszyt 3 Przewodnik po rekolekcjach lectio divina. Zeszyt 3
Ks. Krzysztof Wons SDS, O. Amedeo Cencini FdCC
Kluczowe znaczenie posiada w nich osobista modlitwa Słowem Bożym i kierownictwo duchowe. Tym razem zajmiemy się przede wszystkim dynamiką kierownictwa duchowego osób podążających drogą lectio divina w rekolekcjach ze św. Mateuszem...
Nasza cena:
16.49 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Czy straciliśmy zmysły? Czy straciliśmy zmysły?
Amedeo Cencini
Nie wszyscy dostrzegli, że z naszymi zmysłami dzieje się coś złego. Także dlatego, że do uświadomienia sobie, że je tracimy, potrzebne są nam... zmysły...
Nasza cena:
38.99 zł
Wysyłamy w: 4-5 dni
Dodaj do koszyka
Od wychowania do formacji Od wychowania do formacji
Amedeo Cencini
Postaram się przedstawić temat naszego spotkania z punktu widzenia psychologicznego i duchowego zarazem – czyli, mówiąc inaczej, przedstawić problem towarzyszenia duchowego, korzystając z danych nowoczesnej psychologii. Oczywiście, takiej psychologii, która uznaje prymat łaski i dlatego może być ważnym sprzymierzeńcem w tego typu badaniach...
[Nakład wyczerpany]
Odnaleźć tajemnicę. Formacja do wyboru powołania Odnaleźć tajemnicę. Formacja do wyboru powołania
Amedeo Cencini
Książka skierowana jest do osób towarzyszących młodym ludziom w podejmowaniu decyzji o wyborze powołania. Może również stanowić pomoc dla osób z zaangażowaniem szukających woli Bożej względem swojego życia...
[Nakład wyczerpany]
Bóg dzisiejszej młodzieży Bóg dzisiejszej młodzieży
Amedeo Cencini
Refleksje pomocne młodym i wychowawcom odkryć młodzieńczą tożsamość i powołanie....
[Nakład wyczerpany]
Jak ogień, który pali. Osoba konsekrowana otwarta na dar Ducha Świętego Jak ogień, który pali. Osoba konsekrowana otwarta na dar Ducha Świętego
Amedeo Cencini
"Nie kto inny jak Duch Święty sprawia, że w ciągu tysiącleci coraz to nowi ludzie odkrywają zachwycające piękno trudnej drogi życia konsekrowanego. To On skłania ich do dawania pełnej odpowiedzi. To ON formuje dusze i serca powołanych, upodabniając ich do Chrystusa" (Vita consecrata, 19)...
[Nakład wyczerpany]
Światło na mojej ścieżce. Słowo Boże a droga powołania Światło na mojej ścieżce. Słowo Boże a droga powołania
Amedeo Cencini
Istnieje bardzo naturalny związek między powołaniem a Słowem, między podążaniem ścieżką powołania a słuchaniem Słowa: jeśli powołanie jest wezwaniem, które pochodzi od Boga, to wydaje się logiczne szukać tego wezwania i czekać na nie w Jego Słowie, w dialogu z nim...
[Nakład wyczerpany]
Oddech życia. Łaska formacji permanentnej Oddech życia. Łaska formacji permanentnej
Amedeo Cencini
Formacja ciągła jest jak oddech, jest czymś, co towarzyszy przez całe życie kapłanowi i osobie zakonnej – w jego wydarzeniach: normalnych, zwyczajnych i nadzwyczajnych. Stanowi ciągły rytm, jest czymś, co powoduje, że życie realizuje się według planu Boga. Jest działaniem Boga, a zatem jest przede wszystkim darem i łaską, a nie jedynie wysiłkiem człowieka...
[Nakład wyczerpany]
Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej
Amedeo Cencini
Książka mówi o pozytywnym aspekcie celibatu i dziewictwa. Według autora, nie ma ono nic wspólnego z rezygnacją i umartwianiem, a powstrzymywanie się od wszelkich popędów płciowych nie wystarcza, aby być wiernym ślubowi czystości...
[Nakład wyczerpany]
Ojciec marnotrawny Ojciec marnotrawny
Amedeo Cencini
Autor mówi o powołaniu jako o pojednaniu z samym sobą, z innymi i z przeszłością. Przypowieść o synu marnotrawnym staje się inspiracją do przyglądnięcia się postawie ojca i obu synów...
[Nakład wyczerpany]
Po śmierci dziecka Po śmierci dziecka
Amedeo Cencini
W przyjęciu postawy człowieka wierzącego w każdym momencie życia, także w sytuacji niezwykle trudnej, jaką jest śmierć własnego dziecka, pomoże lektura tej książki...
[Nakład wyczerpany]
Świat ludzkich pragnień. Wskazówki dla kierowników duchowych Świat ludzkich pragnień. Wskazówki dla kierowników duchowych
Amedeo Cencini
Pragnienie jest utworzone z prawdy i wolności. Pragnąć oznacza przede wszystkim wiedzieć... Książka zawiera wskazówki dla kierowników duchowych, jak kształtować pragnienia, by pomóc ludziom młodym w odkrywaniu ich powołania. Również poszukujący swojej drogi życiowej mogą podczas samodzielnej lektury odnaleźć wiele cennych wskazówek...
[Nakład wyczerpany]
Krzyż prawdą życia. Poszukiwanie powołania a doświadczenie krzyża Krzyż prawdą życia. Poszukiwanie powołania a doświadczenie krzyża
Amedeo Cencini
Droga powołania i poszukiwania powołania jest drogą krzyżową lub inaczej - jest to jedyna droga pozwalająca odkryć własne powołanie, ponieważ nic tak jak krzyż Jezusa nie stawia wierzącego w obliczu nieuniknionej konieczności wyboru, odważnego wyboru, który obejmuje całe życie...
[Nakład wyczerpany]
Proces formacji ciągłej. Wskazania dla każdego Proces formacji ciągłej. Wskazania dla każdego
Amedeo Cencini
Włoski formator z cechującą go wnikliwością pokazał, na czym polega i w jaki sposób kształtuje się w nas proces formacji ciągłej. Jego przemyślenia, zakorzenione w rozległej wiedzy o człowieku, w teologii i w osobistym doświadczeniu formacyjnym, stanowią cenne wskazania zarówno dla wychowawców, jak i wychowanków...
[Nakład wyczerpany]
Wspólnota zakonna wspólnotą świętych i grzeszników Wspólnota zakonna wspólnotą świętych i grzeszników
Amedeo Cencini
Dzielenie się jest znakiem charakteryzującym braterstwo. Rodzi się z niego i w tym samym czasie pozwala rodzić się braterstwu. Jest znakiem jakości życia i zdolności dawania świadectwa...
[Nakład wyczerpany]
Historia własnego życia - Miejsce dla tajemnicy Historia własnego życia - Miejsce dla tajemnicy
Amedeo Cencini
Książka ta zawiera wskazówki dla duszpasterzy powołaniowych, jak pomóc współczesnej młodzieży w odczytywaniu powołania wpisanego w ich dotychczasowe życie i jak uwolnić tkwiącą w młodych siłę, która mogłaby pomóc im zrealizować to powołanie...
[Nakład wyczerpany]
Życie w rytmie słowa Życie w rytmie słowa
Amedeo Cencini
„Słowo dnia” ze swej natury jest poranne, ponieważ zawiera i odsłania powołanie tego, który je czyta, nie tylko dlatego, że rozpoczyna dzień...
[Nakład wyczerpany]


Inni ciekawi autorzy:

Katalog książek:

Rozwój osobisty Rodzina Rozwój duchowy Dobra rozrywka Promocja wiedzy
Wyzwania współczesności
Literatura piękna

Autorzy:

Bestsellery:

1. Cenniejsza niż perły
Gary Thomas
6. Skandal miłosierdzia
Bp Grzegorz Ryś


100% satysfakcji
albo zwrócimy Ci pieniądze

Dostawa gratis
lub za jedyne 7,99 zł


Oferujemy różne formy płatności

Zobacz opinie naszych Klientów

Zakładka magnetyczna

Zakupy:
O nas:
Platnosci.pl